Starostuj

Aktuální informace k vedení spisové služby

Současná platná legislativa stanovuje, že všechny obce musí od 1. 1. 2026 vykonávat spisovou službu v elektronickém systému spisové služby. Upozorňujeme také na zrušení spisového znaku "V" a nutnost změny spisového a skartačního řádu.
Aktuální informace k vedení spisové služby

Současná platná legislativa stanovuje, že všechny obce musí od 1. 1. 2026 vykonávat spisovou službu v elektronickém systému spisové služby, který prošel atestací podle §69b – §69d zákona. §69e zákona dále stanovuje, že od 1. 7. 2024 je všem dodavatelům elektronických systémů spisových služeb zakázáno nabízet nebo dodávat veřejnoprávním původcům (tzn. také obcím) elektronický systém spisové služby, který nesplňuje požadavky zákona a u kterého není splnění těchto požadavků potvrzeno atestem. Informace o vydaných atestech dodavatelům elektronických systémů spisových služeb budou k nalezení zde Vydané atesty | Česká agentura pro standardizaci (agentura-cas.cz)V současnosti je Odborem archivní správy a spisové služby MVČR doporučováno všem původcům (tzn. také obcím), kteří dosud nevykonávají spisovou službu v elektronickém systému spisové služby a hodlají takový systém v nejbližší době pořídit, vyčkat do té doby, než Česká agentura pro standardizaci zveřejní na svých internetových stránkách atestované elektronické systém spisové služby. Původci budou mít jistotu, že jimi pořízený elektronický systém spisové služby splňuje požadavky platné legislativy. 

Do 31. 12. 2025 musí obec změnit svůj spisový a skartační plán v důsledku zrušení skartačního znaku „V“ k 30. 6. 2023. Spisové znaky obsahující skartační znak „V“ musí být přehodnoceny ve smyslu jejich přeřazení do skartačního znaku „A“ nebo skartačního znaku „S“.

Sdílejte na sociálních sítích