Starostuj – rozcestník pro starosty

Webový portál Starostuj je výsledkem spolupráce oddělení rozvoje Centra investic, rozvoje a inovací s odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Prvotním impulsem pro vznik webu byla snaha po komunálních volbách pomoci nově zvoleným zástupcům obcí v rychlé orientaci v džungli všech povinností, které na ně v této funkci číhají. Jenže prales všech zákonných i dalších „očekávaných“ povinností je tak hustý, že nestačí jednorázová „informační injekce“, ale trvalejší pomocník pro ty, co dnes mají vůli chuť a odvahu řídit obec.

Býti dnes starostou, zejména v menší obci, to není výhra v loterii. Chce to kus odvahy, ještě více trpělivosti, otevřené oči na všechny strany, a hlavně umění vyjít s lidmi. S některými i vyběhnout...

Asi největší odvahu musí sebrat starostové nejmenších obcí tzv. prvního typu, většinou navíc „neuvolnění", za kterými nestojí aparát obecního či městského úřadu, ale maximálně místostarosta a účetní na částečný úvazek.

A právě tito starostové jsou hlavní, nikoliv však jedinou cílovou skupinou Rozcestníku pro starosty, coby výsledku spolu­práce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s Centrem investic, rozvoje a inovací (CIRI) v rámci konceptu Králové­hradecký kraj - Chytrý region.

Rozcestník byl spuštěn v roce 2021 a je uspořádán do šesti hlavních tematických bloků. Měl by pomoci rychle se zorientovat v dané oblasti bez nutnosti pátrat svépomocí v hromadě dílčích zdrojů infor­mací. Přestože již existují některé obdobné „rádcovské" projekty pro starosty v tištěné i elek­tronické podobě, problémem bývá jejich aktu­alizace. Rozcestník bude udržován průběžně, přestože ani jemu se v budoucnu patrně nevyhne nutnost dílčí náhrady „kmenových textů" aktuálními odkazy na primární zdroje informací.

Filmový klasik z Vesničky mé střediskové kdysi doufal, že „to nebude mít vliv na funkci rostli­náře". U Rozcestníku je naopak žádoucí, aby vliv na funkci starosty měl, a to vliv pozitivní.

Nezbývá než si přát, aby rozkazovací způsob Starostuj! nebyl v budoucnu tím jediným, jak obsadit funkci starosty.

Dovolte nám ještě vysvětlení, že termínem „starosta" máme samozřejmě na mysli i milé paní starostky, před kterými je nutno smeknout mnohdy dvojnásobně! Jednotným označením funkce starosty pouze ctíme terminologii zákona o obcích (č. 128/2000 Sb. v platném znění).

Rozcestník se člení do 6 sekcí:

  1. Výkon státní správy
  2. Koncepční rozvoj obce
  3. Provoz obce
  4. Aktuální dotace
  5. Obec v širším kontextu
  6. Další zajímavosti pro starostu
Sdílejte na sociálních sítích