Aktuální dotace

aneb Kde na to vzít

Bez dostatku finančních prostředků nelze zrealizovat rozvojové projekty ve Vaší obci. Jelikož rozpočet obce je omezený, je možné pro ně využít i externí zdroje financování včetně dotací.

V této sekci naleznete aktuální přehled všech dotačních programů pro obce formou tzv. dotačního rozcestníku včetně krajských titulů přímo v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje.

Zároveň Vám nabízíme se aktivně zapojit do přípravy dotačních programů formou mapování absorpční kapacity – sběrem projektových záměrů a podnětů na jejich poskytovatele.

A pro aktivní starosty přikládáme návod, jak takové investiční projekty připravovat.

Pokud by vám nějaká oblast chyběla, nebo byste chtěli cokoliv upravit či doplnit, budeme rádi, když se na nás s podněty obrátíte na mail: starostuj@chytryregion.cz.

Sdílejte na sociálních sítích