Jak na projekty

absorpční kapacita regionu, monitoring dotací pro obce, příprava projektů

Mapování absorpční kapacity

Průběžně probíhá sběr projektových záměrů na území Královéhradeckého kraje, který je důležitou součástí přípravy celého regionu a místních aktérů na úspěšné využití dotačních možností pro připravované projekty.

Znát potřeby a požadavky regionálních partnerů je nezbytné pro další rozvoj obce i kraje. Do databáze lze vkládat projektové záměry, u kterých jejich nositel předpokládá financování z veřejných zdrojů (dotace EU, ČR či kraje).

Sběr projektových záměrů probíhá prostřednictvím Informačního systému projektových záměrů na adrese www.projektovezamery.cz. Uživatel si všechny své zde vložené projekty může dále upravovat či aktualizovat.

Monitoring dotací pro obce

Pro potřeby potencionálních žadatelů v regionu slouží i pravidelný monitoring dotačních příležitostí ve formě online dotačního rozcestníku, který je dostupný na webu. Jak se úspěšně daří čerpat dotační prostředky z fondů EU v našem kraji, naleznete ZDE.

Všechny výše zmíněné aktivity zaměřené na mapování absorpční kapacity a monitoring dotací pomáhají identifkovat potenciální bariéry čerpání dotací (skutečnosti, které brání efektivnímu čerpání) nebo tzv. bílá místa (oblasti, kde je identifikována nutná dotační pomoc).

Na základě těchto informací se přenáší zpětná vazba z regionu na relevantní poskytovatele dotací a národní úroveň pro lepší zacílení dotačních prostředků.

Monitoringu dotací pro obce a města se rovněž věnuje Svaz měst a obcí ČR, který má k tomuto tématu vytvořenu samostatnou rubriku zde.

Projektová příprava investic v obci

S projektovou přípravou investičních záměrů ve Vaší obci Vám pomůže online nástroj SMO ČR Starosto, projektuj.

Pokud potřebujete poradit s konkrétním projektovým záměrem, můžete nás také přímo kontaktovat na rozvoj@cirihk.cz.

Naposledy aktualizováno 25. 2. 2022

Sdílejte na sociálních sítích