Starostuj

Rozvíjíme naši obec pro kvalitní život a výzvy 21. století - konference pro představitele samospráv

Centrum architektury Královéhradeckého kraje vás zve 6. 2. 2024 do foyer Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové na konferenci se zajímavými tématy.
Rozvíjíme naši obec pro kvalitní život a výzvy 21. století - konference pro představitele samospráv
Rozvíjíme naši obec pro kvalitní život a výzvy 21. století
Konference pro představitele samospráv

 

Termín: 6. února 2024

Místo: Foyer Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové

Program:

Úvod (9:30 –10:00)

 • Martin Červíček (hejtman Královéhradeckého kraje)
 • Martina Berdychová (náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje)
 • František Zachoval (ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové)

Přednáškový blok I (10:00–11:30)

 • Současný stav uplatňování Politiky architektury a stavební kultury v ČR (Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Veřejný prostor a mikrourbanistika (Pavla Melková, MCA atelier, zakladatelka Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje)
 • Největší výzvy pro současná města a důležitá role center architektury při jejich řešení – mezinárodní dobrá praxe (Osamu Okamura, architekt a urbanista)

Workshopový blok I (11:30–12:30)

 • ·  Prezentace úspěšných projektů a hlavních plánovaných investicí představiteli samospráv

Oběd (12:30–13:30)

Přednáškový blok II (13:30–15:00)

 • Litomyšl jako příklad komplexního přístupu k městu (Daniel Brýdl, starosta města Litomyšl)J
 • Jak přistupovat k architektuře v malých obcích (Lukáš Ehl, městský architekt v Červeném Kostelci, ateliér Ehl & Koumar architekti)
 • Praktické zkušenosti městského a obecního architekta (Radek Novotný, městský architekt v Novém Městě nad Metují a obecní architekt v Deštném v Orlických horách)

Workshopový blok II (15:00–16:30)

 • Debata přednášejících a účastníků nad investičními záměry obcí

Závěr (16:30–17:00)

Registrace na emailu: kudrnac@cakhk.cz

Sdílejte na sociálních sítích