Starostuj

Výstupy z Konzultačního dne k pohřebnictví KHK

Dne 5.10.2023 pořádal Krajský úřad Královéhradeckého kraje Konzultační den k pohřebnictví se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Konzultační den byl určen nejen pro provozovatele a správce veřejných pohřebišť a pro zástupce měst a obcí zabývající se agendou sociálních pohřbů, ale i pro ty, kterých se tato agenda jinak dotýká či je zajímá.
Výstupy z Konzultačního dne k pohřebnictví KHK

Kolem stovky účastníků si v sále zastupitelstva vyslechlo příspěvky, které se týkaly Zákona o pohřebnictví, Sociálních pohřbů a jejich refundací, Účelně vynaložených nákladů, provozu hřbitova, statistiky a regulace cen MF a péče o opuštěné německé a jiné hroby aj.

Průběžně se řešily konkrétní případy z praxe a odpovídalo se na konkrétní dotazy účastníků.

Jednání zahájil radní pro regionální oblast pan Adam Valenta, dále pak celý konzultační den vedl Tomáš Kotrlý, vedoucí oddělení pohřebnictví na MMR.

Program konzultačního dne také reagoval na aktuální témata, která s pohřebnictvím souvisejí a která jsou mediálně probírána – a to hlavně péče o opuštěné německé a jiné hroby.

Výstupy z konzultačního dne najdete v přiloženém souboru.

Sdílejte na sociálních sítích