Starostuj

Digitální technické mapy

od 30. 6. 2023 jsou kraje povinny spustit digitální technické mapy (DTM), které budou zastřešeny Informačním systémem Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS)
Digitální technické mapy

Tato povinnost je podložena zákonem č. 47/2020 Sb. Obcí se pak týká povinnost předávat kraji v digitální podobě informace o současné podobě jejich infrastruktury. Tato povinnost se týká všech vlastníků sítí a dopravní a technické infrastruktury. Cílem není do 30. června 2023 vytvořit DTM s úplným obsahem. Takový cíl není reálný z finančních i kapacitních důvodů. Část datového obsahu bude do DTM kraje doplňována postupně v dalších letech. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje další pokračování financování tvorby DTM z peněz Evropské unie v rozmezí let 2023–2025. Příjemcem dotace bude z administrativních důvodů zase kraj, ale bude vázán podmínkami dotace převážně k mapování technické a dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí kraje. 

Sdílejte na sociálních sítích