Dotační portál KHK

aktuální nabídka krajských dotací, dotační portál Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a v oblasti životního prostředí.

Sdílejte na sociálních sítích