Starostuj

Propozice soutěže Zlatý erb 2023 – co se mění?

Nastávající 25. ročník se vyhlašovatel soutěže, spolek Český zavináč, rozhodl výrazně inovovat. A to na základě zevrubné diskuze především s lidmi, kteří měli v roce 2022 k soutěži ZE řadu přínosných podnětů. Upravená pravidla následně prošla připomínkováním od některých hodnotitelů a byla opakovaně projednána s IT komisí krajů.
Propozice soutěže Zlatý erb 2023 – co se mění?
Zcela zásadními změnami oproti všem předchozím ročníkům Zlatého erbu je pro rok 2023 následující významná novinka: ročník ZE 2023 bude věnován hodnocení webů obcí s rozšířenou působností (ORP), do ročníku ZE 2023 nebude nutné se za ORP hlásit, obce s rozšířenou působností budou jednotnou metodikou posouzeny všechny.

Bude se opět hodnotit zejména s důrazem na informační hodnotu webu pro občany a pro návštěvníky obce, u obcí s rozšířenou působností ale bude mít velkou váhu i splnění všech zákonných povinností.

Cílem soutěže je i nadále především podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných veřejnosti s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.

Pořadatelé jsou velice rádi, že soutěžící dlouhodobě vnímají soutěž jako zdroj informací, zda jejich webové stránky splňují po obsahové stránce z pohledu aktuální legislativy vše podstatné, co má web obsahovat.

Soutěž vyvrcholí 15. května 2023 vyhlášením výsledků celostátního kola na konferenci ISSS 2023.


Více informací na webu soutěže

Sdílejte na sociálních sítích