Starostuj

Propozice soutěže Zlatý erb 2023 – co se mění?

Nastávající 25. ročník se vyhlašovatel soutěže, spolek Český zavináč, rozhodl výrazně inovovat. A to na základě zevrubné diskuze především s lidmi, kteří měli v roce 2022 k soutěži ZE řadu přínosných podnětů. Upravená pravidla následně prošla připomínkováním od některých hodnotitelů a byla opakovaně projednána s IT komisí krajů.
Propozice soutěže Zlatý erb 2023 – co se mění?
Zcela zásadními změnami oproti všem předchozím ročníkům Zlatého erbu je pro rok 2023 následující významná novinka: ročník ZE 2023 bude věnován hodnocení webů obcí s rozšířenou působností (ORP), do ročníku ZE 2023 nebude nutné se za ORP hlásit, obce s rozšířenou působností budou jednotnou metodikou posouzeny všechny.

Bude se opět hodnotit zejména s důrazem na informační hodnotu webu pro občany a pro návštěvníky obce, u obcí s rozšířenou působností ale bude mít velkou váhu i splnění všech zákonných povinností.

Cílem soutěže je i nadále především podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných veřejnosti s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.

Pořadatelé jsou velice rádi, že soutěžící dlouhodobě vnímají soutěž jako zdroj informací, zda jejich webové stránky splňují po obsahové stránce z pohledu aktuální legislativy vše podstatné, co má web obsahovat.

Soutěž vyvrcholí 15. května 2023 vyhlášením výsledků celostátního kola na konferenci ISSS 2023.


Více informací na webu soutěže