Starostuj

Soutěž Vesnice roku 2023 je zahájena

27. ročník soutěže byl slavnostně zahájen 30. března v Senátu PČR místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem společně s náměstkem ministra zemědělství Radkem Holomčíkem, předsedkyní Spolku pro obnovu venkova Veronikou Vrecionovou a místopředsedou Svazu měst a obcí ČR Pavlem Drahovzalem. Záštitu převzal předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.
Soutěž Vesnice roku 2023 je zahájena

Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, které mají nejvýše 7 500 obyvatel a zpracovaly strategický dokument svého rozvoje.

Krajské kolo bude probíhat v květnu a červnu. Slavnostní vyhlášení krajského kola proběhne v sobotu 19. srpna ve vítězné obci. Celostátní kolo se uskuteční v týdnu na přelomu srpna a září. Vítěze a nositele titulu Vesnice roku 2023 vyhlásí zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 16. září 2023 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Přihlášky do sedmadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku mohou obce podávat až do 28. dubna. A to:

• na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 (nejpozději do 28. dubna 2023, do 16 hod.): Kompletní přihláška: Formulář přihlášky (v listinné podobě, podepsaný, s razítkem) + datový nosič (např. flash disk), který bude obsahovat: formulář přihlášky, dotazník obce, doklad o zaplacení registračního poplatku, fotografie.

• Prostřednictvím datové schránky: 26iaava (nejpozději do 28. dubna 2023, do 23:59 hod.): Pouze: Formulář přihlášky (v elektronické podobě, z datové schránky soutěžící obce, není nutné opatřovat razítkem a podpisem). Přílohy v elektronické podobě (dotazník obce, doklad o zaplacení registračního poplatku, fotografie) následně odešle prostřednictvím datového uložiště (např. www.uschovna.cz) na vesniceroku@mmr.cz.

Novinkou a zjednodušením je, že obec už nemusí zpracovávat charakteristiku obce, ale vyplní dotazník, který je přílohou přihlášky.

Formulář dotazníku a veškeré další informace

Sdílejte na sociálních sítích