Starostuj

Starostky a starostové jednali na půdě kraje

Sídlo Královéhradeckého kraje dnes bylo dějištěm krajského setkání Svazu měst a obcí ČR, které se po dvouleté pauze opět konalo prezenčně. Program setkání nabídl starostkám a starostům novinky ze světa samospráv a jeho hlavním tématem byla efektivita, úspory a pozitivní rozvoj obcí.
Starostky a starostové jednali na půdě kraje

„Setkávání starostů měst a obcí má v současné době velký význam, protože všichni představitelé samospráv žijí problémy, které se teď dějí v České republice, a toto jednání je další z mnoha platforem, jak o nich diskutovat. Jsem rád za podněty týkající se výdajové stránky rozpočtu státu, stejně tak nás čeká politická debata o příjmové stránce rozpočtu státu s ohledem na různá daňová a další opatření, a předpokládám, že některé z nich mohou vést k návrhům řešení, které Svazy měst a obcí ČR budou prezentovat v rámci různých mezirezortních jednání. Jako kraj se se starosty pravidelně setkáváme, abychom debatovali o věcech, které jsou aktuální v rozpočtové a dotační politice a utváří partnerství mezi obcemi a krajem. V tom pokračujeme na různých místech v regionu i v letošním roce a další setkání se uskuteční například 14. dubna v Jičíně se starosty okresu Jičín. Těší mě, že se s pozitivním ohlasem na konci minulého roku setkalo i setkání vedení kraje se všemi starosty z našeho regionu,“ řekl hejtman Martin Červíček, který krajskému setkání udělil záštitu a osobně jednání zahájil.

Celodenním programem provázela výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. V programu se střídaly přednášky a prezentace spojené například s povinností obcí pořídit si digitální technické mapy nebo s pomocí v oblasti energetiky. Nechyběl ani doprovodný program, který pro účastníky připravili partneři krajských setkání.

Krajská setkání svazů měst a obcí se konají ve všech krajích a jejich činnost je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy. Jejich aktivity pak koordinují a rozhodnutí orgánů svazu vykonávají zaměstnanci svazové kanceláře. Hlavním cílem Svazu měst a obcí ČR je prosazovat společné zájmy obcí a měst všech velikostních kategorií a vytváření příznivých podmínek k jejich rozvoji.

 

Sdílejte na sociálních sítích