Starostuj

Veřejná konzultace k rozvoji 5G sítě na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje veřejnou konzultaci za účelem prověření, zda připravované investice spolufinancované z prostředků z veřejných zdrojů do sítí 5G v investičně náročných místech na venkově nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací České republiky.
Veřejná konzultace k rozvoji 5G sítě na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá všechny strany, tj. i obce, aby se vyjádřily k předloženému návrhu podpory rozvoje sítí 5G v investičně náročných místech na venkově. Na seznam intervenčních oblastí identifikovaných ČTÚ se můžete podívat ZDE.

Pokud při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že některé informace nejsou v souladu s Vaší evidencí, seznam intervenčních lokalit není úplný nebo není v souladu s Vašimi plánovanými záměry, resp. naruší Vaše stávající soukromé investice nebo Vaše investice, jež prokazatelně plánujete realizovat do konce roku 2027, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci této veřejné konzultace prostřednictvím následujícího Formuláře.

Nezapomeňte vyplnit Vaše kontaktní údaje a případné další poznámky a formulář odeslat prostřednictvím e-mailu na adresu 5G-pripominky@mpo.cz. Nezapomeňte uvést všechny identifikační údaje, jak je uvedeno v online formuláři. MPO Vás následně, pokud to bude zapotřebí, osloví k ověření Vašeho podání a případně k opravě zjištěných chyb.

Připomínky k veřejné konzultaci můžete podávat do 28. března 2024.

Sdílejte na sociálních sítích