Centra sdílených služeb

tato aktivita je zastřešována Svazem měst a obcí ČR

Tento projekt byl zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb (CSS) v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO) a momentálně je v období udržitelnosti. V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Projekt prověřoval možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO. Hlavními partnery projektu v území byly DSO, celkově se jich zapojilo 83 z celé republiky.

CSS poskytují členským obcím příslušných DSO administrativní servis v podobě poskytování vzorů smluv, vyhlášek, rozhodnutí apod. V mnohých případech pak poskytují služby pověřence GDPR a právní poradenství.

V rámci projektu vzniklo několik praktických dokumentů a publikací jako například:

Centra společných služeb | Svaz měst a obcí České republiky

Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích