Bezpečnost obce, kyberbezpečnost

obecní vyhlášky, obecní policie, státní policie, bezpečnostní agentury
Řídí se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích

Bezpečnost obce a veřejný pořádek jsou pojmy, které zahrnují různé činnosti, a k jejich fungování je třeba spolupráce více subjektů v rámci veřejné správy.

Zastupitelstvo obce vydává obecně závazné vyhlášky a může také zřizovat obecní policii. Obecní policie se vzhledem k její finanční náročnosti se v obcích I. typu většinou nezřizuje. Jednou z možností je zřízení policie v rámci svazku obcí a její společné financování jednotlivými obcemi. Další možností je využití obecní či městské policie sousední obce či města na základě veřejnoprávní smlouvy. V tomto případě se ale také může jednat o finančně nákladnou službu.

Spolupráce s Policií ČR

Obec také může spolupracovat s Policií České republiky, zejména v případech, kdy dochází na určitých místech opakovaně k páchání přestupků, dále v případech s podezřením na spáchání trestného činu a také u dopravních přestupků. Policie ČR bohužel nemá dostatečné kapacity na to, aby prováděla běžnou kontrolní a preventivní činnost na území malých obcí.

Bezpečnostní agentury

Dostupným řešením pro pravidelný dohled nad bezpečností v obci i pro jednorázové akce je spolupráce s bezpečnostní agenturou, která může v nastavených intervalech provádět pochůzky i autohlídky na území obce, v problémových oblastech a řešit i nutné výjezdy v případě situací, jako je rušení nočního klidu, drobné občanské neshody apod. Taková služba může být finančně přijatelná a obec má zajištěno základní zabezpečení veřejného pořádku. 

Přestupky

Obecní úřad dle § 66 zákona o obcích řeší přestupky spáchané na území obce, ale většina malých obcích uzavírá na řešení přestupků veřejnoprávní smlouvu s obcí III. typu, protože nemá kvalifikované personální kapacity.

Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích