Podpora místních podnikatelů, řemesel, služeb a sociálního podnikání

přínosy, lokální ekonomika, řemesla, sociální podnikání

V rámci rozvoje obce je dobré podporovat i tzv. lokální ekonomiku, která stojí především na principu zkracování dodavatelských řetězců, tedy pokud je nabídka produktů, výrobků, řemesel či služeb přímo na území obce, pak o této nabídce informovat občany, aby ji mohli využít pro svoji potřebu.

Momentálně probíhá pod hlavičkou Národní sítě místních akčních skupin kampaň „Regiony sobě“, která má za cíl podporovat lokální ekonomiku v regionech. Královéhradecký kraj podporuje také propagaci této kampaně na svém území ve spolupráci s Krajskou sítí MAS. Obec může informovat své podnikatele o možnosti zapojení do této kampaně zdarma prostřednictvím místně příslušné místní akční skupiny.

Dále je doporučeno, aby obec v rámci možností legislativy využívala také k nákupům a službám místní producenty a firmy – přinese to totiž užitek hned několikrát:
  • udržení nebo zvýšení zaměstnanosti v obci
  • finanční výhodnost pro obec (z přerozdělených daní odvedených firmou či živnostníkem plynou finance zpět do obecní pokladny)
  • ekologický aspekt (zkracování dodavatelských řetězců snižuje náročnost dopravy, balení a jejich ekologické dopady)
  • lokální patriotismus
  • podpora komunitního života

Doporučuje se například vytvořit databázi firem a živnostníků, kteří mají sídlo na území obce a zveřejnit ji na oficiálních stránkách obce pro občany obce i okolních sídel. Pozor ale na veřejnou podporu – databáze by měla být aktuální a obsahovat všechny subjekty působící v obci, případně by měla na jejím začátku být výzva pro nové subjekty, aby se do databáze prostřednictvím obecního úřadu přihlásily, případně pro stávající subjekty, aby aktualizovaly údaje o nich uvedené.

Sociální podnikání

Pokud podnikatel provozuje aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, můžeme to nazvat sociálním podnikáním. V rámci sociálního podnikání jsou také často vytvářeny pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním či sociálním hendikepem. Pokud takové podnikání generuje zisk pak je většinou využit pro další rozvoj sociálního podniku.

Podrobnější informace k sociálnímu podnikání, podnikům a tématům naleznete na těchto webových stránkách:

Další zajímavé odkazy:


Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích