Internet

pokrytí vysokorychlostním internetem

Problematika spojená s pokrytím vysokorychlostním internetem má v dnešní době důležitou roli. Jak se dříve považovalo za nutné věnovat investiční prostředky na rozvody elektrického proudu a posléze vodovodů i plynovodů, tak se dnes řeší nedostatečné pokrytí kvalitním internetovým signálem. Dostatečné pokrytí území obce vysokorychlostním internetem je považováno za nutnou občanskou vybavenost.

Ale co pro to jako starosta můžete udělat? Níže uvádíme materiál o dvou konkrétních příkladech, které pro vás připravil Broadband Competence Office (BCO):

Přípolože sítí elektronických komunikací ke stavbám vodovodů a kanalizací

Tento dokument popisuje možnosti, jak lze realizovat síť elektronických komunikací jako přípolože k stavbě vodovodu či kanalizaci (dále VaK). Tato cesta představuje za určitých okolností cestu, jak i menší obce mohou napomoci vybudování infrastruktury vysokorychlostního internetu prostřednictvím optického vedení. Nicméně je nutné držet se především následujících zásad. Tyto zásady vycházejí z příkladů dobré praxe, a hlavně ze zákonných předpisů (Zákon o elektronických komunikací 127/2005 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb., „Liniový zákon“ 416/2009 Sb., „Zákon o snížení nákladů při zavádění vysokorychlostních sítí EK“ 194/2017 Sb., Zákon o vodovodech 274/2001 Sb. a dalších) v platném znění.

Materiál k přípoložím chrániček ke stažení zde

Problematika spolupráce mezi obcí a podnikatelem v elektronických komunikacích

Pro zkvalitnění spolupráce mezi státní správou, samosprávou na úrovni krajů či obcí a podnikateli zajišťujícími sítě elektronických komunikací (dále EK) se doporučuje zajistit si spolupráci uzavřením vzájemné dohody.

Materiál k problematice spolupráce ke stažení zde

Pokud máte dotazy k zavádění vysokorychlostního internetu do vaší obce, neváhejte kontaktovat územního koordinátora BCO za Královéhradecký kraj Josefa Mináře.

Více informací pro obce v zavádění vysokorychlostního internetu do obcí

Pokrytí ČR vysokorychlostním internetem

Méně obydlené oblasti České republiky, které nejsou z pohledu investorů dostatečně atraktivní, by mohly zůstat v důsledku nedostatečného přístupu k internetu dlouhodobě vyloučeny z hospodářského rozvoje, což by negativně ovlivňovalo celkový hospodářský potenciál takových území

Z nejnovějších dat získaných ČTÚ (Český telekomunikační úřad) je patrné, že podnikatelé v elektronických komunikacích v České republice velmi aktivně investují do budování infrastruktury, lépe řečeno jde o rozšiřování této infrastruktury. Odlehlé oblasti často zůstávají bez kvalitního a rychlého přístupu k internetu.

Vysokorychlostní připojení a pokrytí bílých míst na mapě České republiky je v současnosti jedním z prioritních témat, kterému se Ministerstvo průmyslu a obchodu věnuje. Pomocí dotačních výzev z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost hodlá napomoci rozvoji opomíjených regionů a zamezení dalšího odlivu obyvatelstva do městských aglomerací.

V roce 2018 se díky investicím podnikatelů podařilo pokrýt internetovou sítí 90 % domácností. Díky tomu je Česká republika nad evropským průměrem.

V posledních výzvách byly schváleny desítky projektů různých subjektů, které pokryjí tisíce nových adresních míst.

Mapa pokrytí ČR vysokorychlostním internetem

Naposledy aktualizováno 2. 2. 2023

Sdílejte na sociálních sítích