Veřejné osvětlení

zásady veřejného osvětlování, osvětlovací příručka

Náklady na provoz veřejného osvětlení bývají u menších obcí významnou položkou rozpočtu. Ale není to jen ekonomický aspekt, který by měl vést k úvaze o modernizaci veřejného osvětlení. Nevhodný výběr světelných zdrojů významně ovlivňuje životní prostředí a má vliv i na zdravotní stav obyvatel.

Světelné znečištění

Také bývá označováno jako světelný smog či rušivé světlo. Jedná se o negativní jevy, které jsou způsobeny umělým venkovním osvětlením. Mají negativní vliv na kvalitu spánku a s tím související následné zdravotní komplikace. Negativní dopady působí také na život rostlin a volně žijících živočichů.

Osvětlení veřejných prostranství

Pokud zvažujeme modernizaci veřejného osvětlení v obci je třeba brát v potaz především 2 hlavní aspekty – první z nich je ekonomický aspekt, tedy důraz na úspornost svítidel z pohledu spotřeby elektrické energie a druhý je správné směrování světla pouze na prostory, které je třeba osvětlit (často je zbytečně proud světla směřován do oken, volné krajiny nebo do nebe).

Při zpracování projektu na veřejné osvětlení by měl být součástí tzv. koeficient využití, což je veličina určující, jak velká část světla je skutečně využitá na osvětlení daného prostoru.

V systému veřejného osvětlení se v současné době hojně používají řídící prvky zajišťující snižování intenzity osvětlení v době nočního klidu nebo jeho úplné vypnutí.

Je třeba zvážit také výběr svítidel s ohledem na „modré záření“ a volit příjemnější osvětlení s „teplejším nádechem“.

5 pravidel pro zodpovědné venkovní svícení

  • ÚČELNOST – svítíme, pokud je to nezbytné
  • SMĚROVÁNÍ – svítíme jen tam, kam je to potřeba
  • INTENZITA – svítíme jen nejnutnější intenzitou
  • REGULACE – svítíme pouze tak dlouho, jak je potřeba (snižování intenzity v době nočního klidu, pohybová čidla apod.)
  • BARVA – svítíme teplými odstíny, eliminujeme modré složky světla

Podrobně se této problematice věnuje Jednoduchá osvětlovací příručka vydaná Ministerstvem životního prostředí ČR.

Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Sdílejte na sociálních sítích