Nákup energií

možnost nákupu energií na komoditní burze

V rámci provozu obce je samozřejmostí i výběr dodavatele elektřiny a plynu. V současné době je na trhu mnoho distributorů, kteří nabízejí své služby se širokou škálou produktů a v různých cenových hladinách. Pro větší odběratele se výrazně vyplatí nákup energií na komoditních burzách.

Vzhledem k tomu, že menší obce nemají dostatečnou kupní sílu a nákup na komoditní burze by pro ně byl složitý a administrativně i ekonomicky náročný, je třeba v tomto případě spojit síly.

Některé obce realizují nákupy energií prostřednictvím dobrovolných svazků obcí, či místních akčních skupin. Pro získání co nejvýhodnějších cen je samozřejmě důležitý celkový objem poptávaných energií. Z tohoto důvodu se začalo nákupu energií pro obce věnovat Sdružení místních samospráv ČR, které sdružuje poptávky od obcí a zajišťuje nákup energií na Komoditní burze Kladno. Tuto službu poskytuje členským i nečlenským obcím, přičemž poměrnou část administrativních nákladů následně fakturuje jednotlivým obcím. Obce tak získávají garantované a velmi výhodné ceny energií.

Pokud byste měli zájem se v dalším kole k nákupu připojit, kontaktujte paní Janu Kuthanovou – místopředsedkyni krajského Sdružení místních samospráv ČR v Královéhradeckém kraji.


Nová sekce Energeticky úsporná obec
Stránka má za cíl seznámit starostu obce se začátky úsporného hospodaření s energiemi v obci.

Přejít na sekci

Naposledy aktualizováno 24. 2. 2023

Sdílejte na sociálních sítích