Péče o památky

povinnosti u kulturních památek, drobné památky
Péči o kulturní památky řeší zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

 

Kulturní dědictví je velmi cenné, a přestože není pro obec životně důležitým tématem, měl by starosta věnovat pozornost větším i drobným památkám na území obce, protože tvoří součást historie a jejich existence podporuje místní patriotismus.

Samostatnou oblastí je péče o zapsané kulturní památky, která se řídí zákonem. Pokud má obec zapsanou kulturní památku ve vlastnictví, musí jí věnovat náležitou pozornost. Podrobné informace k péči o kulturní památky naleznete v brožurce Ministerstva kultury ČR.

Většina menších obcí pečuje především o drobné sakrální památky, pomníky a podobně. Pokud svěří renovaci do rukou odborných firem, je to nejlepší, ale bohužel také velmi nákladné řešení. Na renovace a údržbu drobných památek je možné čerpat dotace z krajských i národních dotačních titulů (jejich přehled najdete v sekci Aktuální dotace). Při čerpání dotací je většinou třeba, aby byla příslušná památka v majetku žadatele, tedy obce.

Aktuální dotační programy Ministerstva kultury ČR

Může se stát, že památka, která je na obecním pozemku, není evidována v majetku obce. K jejímu zaevidování je třeba mít příslušný doklad – například zápis v kronice apod. a následně je třeba ji ocenit. Může se stát, že na obecním pozemku se nachází kaplička, pomníček nebo podobná památka, kterou nemá obec v majetku a navíc je na ní uvedeno, že byla realizována díky jmenovitému donátorovi. Pokud je dostupný kontakt na pozůstalé, je možné situaci řešit s nimi. 

Na území obce se mohou nacházet také válečné hroby.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva obrany ČR, odbor pro válečné veterány.

Naposledy aktualizováno 29. 1. 2024

Sdílejte na sociálních sítích