Péče o památky

povinnosti u kulturních památek, drobné památky
Péči o kulturní památky řeší zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

Kulturní dědictví je velmi cenné, a přestože není pro obec životně důležitým tématem, měl by starosta věnovat pozornost větším i drobným památkám na území obce, protože tvoří součást historie a jejich existence podporuje místní patriotismus.

Samostatnou oblastí je péče o zapsané kulturní památky, která se řídí zákonem. Pokud má obec zapsanou kulturní památku ve vlastnictví, musí jí věnovat náležitou pozornost. Podrobné informace k péči o kulturní památky naleznete v brožurce Ministerstva kultury ČR.

Většina menších obcí pečuje především o drobné sakrální památky, pomníky a podobně. Pokud svěří renovaci do rukou odborných firem, je to nejlepší, ale bohužel také velmi nákladné řešení. Na renovace a údržbu drobných památek je možné čerpat dotace z krajských i národních dotačních titulů (jejich přehled najdete v sekci Aktuální dotace). Při čerpání dotací je většinou třeba, aby byla příslušná památka v majetku žadatele, tedy obce.

Může se stát, že památka, která je na obecním pozemku, není evidována v majetku obce. K jejímu zaevidování je třeba mít příslušný doklad – například zápis v kronice apod. a následně je třeba ji ocenit. Může se stát, že na obecním pozemku se nachází kaplička, pomníček nebo podobná památka, kterou nemá obec v majetku a navíc je na ní uvedeno, že byla realizována díky jmenovitému donátorovi. Pokud je dostupný kontakt na pozůstalé, je možné situaci řešit s nimi. Pokud kontakt dostupný není, je třeba na úřední desce zveřejnit po dobu 6 měsíců oznámení o nalezené věci. Pokud se během této doby neozve majitel, může obec tuto památku zavést do svého majetku.

Bližší informace týkající se nalezených věcí z pohledu obce naleznete zde

Na území obce se mohou nacházet také válečné hroby.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva obrany ČR, odbor pro válečné veterány.

Naposledy aktualizováno 3. 10. 2021