Czech Point

stručný popis funkcí a obsahu

Pilotní provoz služby Czech POINT byl spuštěn v roce 2007 a od té doby se jeho služby rozšiřují. 

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je místem výkonu veřejné správy, v jehož rámci obecní a krajské úřady, notáři a další právnické osoby (např. pracoviště České pošty) mohou lidem vydávat výpisy (např. z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a dalších), mohou založit datovou schránku, konvertovat dokument či podat podání.

V současné době je Czech POINT dostupný i na obecních úřadech malých obcí – převážně byla tato pracoviště zřízena z dotačních prostředků a někde přestala fungovat po skončení udržitelnosti a na některých obecních úřadech nebyla zřízena vůbec.

V systému Czech POINT pomocí formulářů obec využívá například tyto agendy a formuláře:
  • Agendy ohlašovny – obecní úřad zadává změny trvalého pobytu (po přihlášení občana k TP v obci), změny doručovací adresy, může podat žádost občana o opravy v agendovém systému evidence obyvatel, na základě zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. může využívat informace z tohoto agendového systému

  • Výpis a opis z Rejstříku trestů
  • Obchodník rejstřík – výpisy z rejstříků včetně spolkových, nadačních, SVJ apod.
  • Ověřovaní listin a podpisů (vidimace a legalizace) – v souvislosti s touto agendou může obecní úřad využívat informace z rejstříku obyvatel, agendového systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
  • Autorizované konverze dokumentů – z listinné do elektronické podoby a naopak
  • Výpisy ze základních registrů – z registru osob, obyvatel a žádosti o opravu údajů
  • Výpisy z katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče apod.
  • Agendy ISDS – založení datové schránky, vydání přístupových údajů, úpravy osob s přístupem apod.

Webové stránky pro úředníky – orgány veřejné moci naleznete zde.

Systém kontaktních míst Czech POINT je rovněž propojen s Portálem veřejné správy a s Portálem občana.

Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021