Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků

obecně závazné vyhlášky, nařízení, právní předpisy
Zákon č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti nová legislativa, která se dotýká obcí zejména v oblasti agendy obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí.

Vyhlášky byly doposud vyhlašovány zveřejněním na úřední desce příslušného obecního úřadu po dobu 15 dnů a následně nabyly účinnosti. Vyhlášky a nařízení vyhlašované po 1. 1. 2022 budou účinné až po zveřejnění v informačním systému Sbírky právních předpisů územně samosprávných celků.

Dále ze zákona vyplývá povinnost zveřejnit v tomto informačním systému všechny aktuálně platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce a to do 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 31.12.2024. Pokud obec platné vyhlášky a nařízení nezveřejní pozbydou 1.1.2025 platnosti.

Vstup do informačního systému bude přes portál veřejné správy, systém pro vkládání příslušných předpisů je intuitivní a neměl by obcím činit potíže. Webinář si můžete přehrát zde. První dvě části webináře jsou věnování legislativě a technickým informacím, praktická ukázka vstupu do informačního systému a vkládání předpisu začíná cca v čase 1:37:00 videa.

Ministerstvo vnitra zprovozňuje také HELP LINKU, na které bude možné získat informace a rady k novému systému. Tel. 603 190 675. Doporučujeme nejprve projít dokument „Nejčastější otázky a odpovědi“.

Podrobné informace se dozvíte na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Naposledy aktualizováno 17. 12. 2021

Sdílejte na sociálních sítích