Veřejné zakázky

stručný popis, příručka, vzor směrnice
Řídí se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Noční můrou většiny starostů jsou veřejné zakázky. Související povinnosti je možné značně zjednodušit, pokud si obec vytvoří vlastní směrnici, týkající se především zadávání zakázek malého rozsahu. Na administrativní zpracování větší zakázky pak většinou malé obce využívají Centra společných služeb nebo externí společnost.

Zákon rozlišuje tyto druhy veřejných zakázek:
  • Na dodávky a služby
  • Na stavební práce

Podle očekáváné hodnoty plnění pak na:
  • Veřejné zakázky malého rozsahu –⁠ VZMR (do 2 mil. Kč bez DPH na dodávky a služby, do 6 mil. Kč na stavební práce)
  • Podlimitní veřejné zakázky
  • Nadlimitní veřejné zakázky

Finanční limity pro podlimitní a nadlimitní zakázky jsou určeny v nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zveřejňování smluv vzešlých z veřejných zakázek

Pro malé obce neplatí povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv, ale v případě smluv z veřejných zakázek je povinností obce ji zveřejnit na portálu zadavatele a to do 15 dní od jejího podpisu. Pokud obec ještě žádnou smlouvu nezveřejňovala je třeba si vytvořil profil zadavatele. Bezplatně je možné profil zadavatele zřídit na NEN (Národní elektronický nástroj). Po registraci je ještě nutné tento profil uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek. Zde je zveřejnění jednorázově zpoplatněno dle ceníku, ale neplatí se již žádné další paušální platby. Zřízení profilu v NEN a Věstníku veřejných zakázek trvá v běžném provozu 2-3 dny, takže je třeba s tím při dodržení lhůty zveřejnění smlouvy počítat. Oba elektronické systémy mají funkční help desk, kde vám v případě potřeby rádi poradí s postupem.

Ministerstvo vnitra ČR zpracovalo přehlednou příručku pro zastupitele obcí, kde najdete komplexní informace o veřejných zakázkách.

Odpovědné veřejné zadávání

Doporučujeme věnovat pozornost povinnosti dodržovat princip odpovědného zadávání veřejných zakázek, případně zdůvodňovat, proč nebyl u dané zakázky využit. Další informace, tipy a příklady dobré praxe najdete v prezentacích k semináři Odpovědné veřejné zadávání pro obce a zástupce veřejné správy.

Naposledy aktualizováno 28. 1. 2022

Sdílejte na sociálních sítích