Obecní úřad

výtah informací ze zákona, další praktické informace
§ 109–111 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Obce I. typu mají také svůj obecní úřad, který tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Obecní úřad je orgánem obce a funguje v oblasti samostatné i přenesené působnosti – plní úkoly zastupitelstva, pomáhá komisím a výborům a vykonává agendy přenesené působnosti. Obce I. typu nemají tajemníka a jeho úkoly plní starosta.

Obecní úřad nemá svou právní subjektivitu, tu má vždy obec. Někdy se stává, že se na fakturách, smlouvách a podobných dokumentech objevuje „Obecní úřad…“ a adresa i IČO obce, což je chybné a takový doklad by neměl být akceptován.

Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se v záhlaví označují uvedením slova "obec" a názvem obce, s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil.

Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené působnosti orgánů obce, s výjimkou nařízení obce, se v záhlaví označují slovy "Obecní úřad" s uvedením názvu obce.

Obce mohou používat razítko obce v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem.

Razítko obecní úřad se používá především u přenesené působnosti v souvislosti s agendou:
  • voleb,
  • správních řízení,
  • evidence obyvatel,
  • CzechPoint včetně vidimace a legalizace,
  • a dále se používá při potvrzování vyvěšení na úřední desce.

V ostatních případech se používá razítko obce.

Naposledy aktualizováno 24. 9. 2021

Razítko obce – vzory:

Sdílejte na sociálních sítích